Příroda ve městě


Zapsáno 11.04.2017 12:54:17

V poslední době i u nás sílí trend využívání městského prostředí pro ochranu přírody. Jako inspiraci pro zájemce, kteří by chtěli pro městskou přírodu něco udělat, připravila Calla novou webovou stránku Příroda ve městě (www.calla.cz/prirodavemeste). Nový web představuje prostřednictvím krátkých textů a fotografií příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí. Městské přírodě se bude věnovat také březnová beseda z cyklu Zelené středy, která se pod názvem "Chceme motýly v Českých Budějovicích" uskuteční 15. března.

 

Webová stránka příroda ve městě se věnuje v hlavních rubrikách čtyřem hlavním tématům - péči o trávníky, vodním plochám, ochraně dřevin a podpoře běžných i ohrožených druhů živočichů. V rubrice Ke stažení, kterou hodláme nadále rozšiřovat, jsou zatím k dispozici prezentace ze semináře "Přírodě blízká péče o městskou zeleň", který Calla uspořádala vloni v květnu ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR a Přírodovědeckou fakultou JU.

Na Zelenou středu "Chceme motýly v Českých Budějovicích" se mohou zájemci o městskou přírodu těšit 15. března. O budějovických motýlech, možnostech jejich ochrany ve městech, "motýlím zahradničení" a květnatých pásech přijdou povídat Zdeněk Hanč z AOPK ČR, Martin Němec ze Spolku pro živou krajinu a Lenka Šebelíková z PřF JU. Dozvíte se také podrobnosti o úspěšném projektu na ochranu motýlů, podle něhož získala tato Zelená i středa svůj název.Klíčová slova: , , ,
Komentáře jsou zakázány