Ekologická olympiáda již má své vítěze


Zapsáno 07.05.2017 10:05:07

Ekologická olympiáda je soutěž kolektivů středoškolské mládeže (oddílů, tříd, skupin ap.) nejen ve znalostech živé a neživé přírody, ale hlavně ve znalostech o vztazích v ní panujících. Letošní krajské kolo trvalo od čtvrtka 20.4.2017 do soboty 22.4.2017. Vlastní  soutěž začala testem. Poté probíhala terénní část, kdy jednotlivá družstva odcházela na stanoviště. Celkem je čekalo devět stanovišť – savci, ptáci, obojživelníci a plazi, ryby, vodní bezobratlí, suchozemští bezobratlí, botanika, ochrana přírody a poznávačka rostlin. V pozdním odpoledni došla řada na obhajobu domácích úkolů. V letošním roce byl domácí úkol na téma „Biokoridory a biobariéry“.

 

Pro jihočeské krajské kolo byl proveden následující výběr úkolů:
 

1. Biokoridory v okolí školy – studenti v okolí svojí školy zmapují biokoridory pro vybrané druhy živočichů a zakreslí je do mapy

 

2. Biokoridor jako biobariéra – studenti najdou v okolí školy biokoridor pro migraci některých organismů, který může být současně biobariérou pro jiné organismy

 

3. Odstranění biobariér – studenti navrhnou variantní řešení odstranění biobariér pro vybrané organismy v okolí školy

 

4. Studenti zjistí, jak je využíván nějaký blízký přechod (reps. podchod) překonávající bariéru typu silnice (např. propustek, tunel, most…), podle stop a dalších pobytových znamení zjistí, kteří živočichové ho využívají…


Zvítězilo družstvo A Gymnázia Jírovcova České Budějovice, na druhém místě se umístilo družstvo B Gymnázia Jírovcova České Budějovice a na třetí příčce skončilo družstvo Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka České Budějovice.

 

 

 

 Klíčová slova: ,
Komentáře jsou zakázány