7. ročník Jihočeské ratolesti ocenil 16 projektů


Zapsáno 02.11.2017 12:51:24

Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s. a Jihočeský kraj vyhlásily výsledky 7. ročníku soutěže projektů a vysokoškolských prací na ochranu životního prostředí „Jihočeská ratolest“. Slavnostním vyhlášením byl odstartován listopadový cyklus akcí o životním prostředí a šetrném životním stylu „Jihočeské dny s Krascem 2017“.

 

V letošním ročníku Jihočeské ratolesti se soutěžilo ve čtyřech zavedených kategoriích pro obce; školy, školky a školská zařízení; neziskové subjekty a vysokoškolské studenty. Mezi obcemi, svazy obcí a mikroregiony zvítězil projekt města Strakonice s poetickým názvem „Zasadím jablůňku u cesty bílé…“. Město ve spolupráci s místními základními školami vysadilo podél polních cest a osad historické odrůdy jabloní a hrušní ve snaze podpořit tradiční charakter jihočeské krajiny. Vítězství ve školní kategorii získalo Gymnázium Soběslav, které se svépomocí zaměřilo na zabezpečení budovy školy před nárazy ptáků do okenních skel.

Na prvním místě mezi neziskovými subjekty se umístila Calla – Sdružení pro záchranu prostředí s projektem, který seznamuje odborníky i laiky s novými možnostmi ochrany přírody přímo ve městě, na zahradě či ve volné krajině. V rámci čtvrté kategorie vymezené pro bakalářské a magisterské práce byla prvním místem oceněna Veronika Hričovská. Ve své bakalářské práci se věnuje šumavským podmáčeným smrčinám a představení tohoto neznámého biotopu formou výukového programu.

Vítězové i předkladatelé projektů umístěných na druhých a třetích místech jednotlivých kategorií převzali ceny z rukou předsedy spolku Krasec a jednoho z poskytovatelů záštity nad soutěží, tj. náměstka hejtmanky Jihočeského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství, Pavla Hrocha. Jednalo se o finanční odměny ve výši 7 000, 5 000, nebo 3 000 Kč, certifikát, balíček regionálních výrobků a knihy. Balíčky a poukazy na knihy si odnesli ostatní zúčastnění soutěžící.

Slavnostním vyhlášením výsledků Jihočeské ratolesti byly zahájeny Jihočeské dny s Krascem 2017, které potrvají do neděle 19. listopadu a proběhnou na řadě míst jihočeského regionu. Program čítá cestovatelské besedy s projekcí fotografií, popularizační přednášky nebo promítání dokumentárních snímků včetně Ozvěn Ekofilmu. Nejen na odbornou veřejnost pak čekají seminář o invazních druzích, kurz o úspoře energie v objektech sociálních služeb nebo učitelské konference.


Komentáře jsou zakázány