Aktuality

Přednáška Praktická ochrana přírody a invazní druhy na Vimpersku

Zapsáno 25.10.2017 21:06:09  |  Klíčová slova: , , , , , ,  | žádné komentáře

Zveme Vás na přednášku zaměřenou na praktickou ochranu přírody na Vimpersku včetně povídání o invazních druzích rostlin.

Přiložené soubory:
eko_2017.jpg (801.2 KB)

Číst dál...

Ptačí den v Zeměráji

Zapsáno 30.06.2016 20:59:27  |  Klíčová slova: , , , ,

Objevujte, zkoumejte a poznávejte ptactvo žijící v Zážitkovém parku Zeměráj. V sobotu 16. července se seznámíte s činností ornitologů, uvidíte odborný odchyt ptáků (v 10 hodin), které si pak prohlédnete zblízka, dozvíte se mnoho zajímavostí o ptačím životě a o důvodech, proč ptáci z krajiny mizí. Od 11 hodin se můžete zúčastnit besedy s přednáškami na téma Vliv proměn zemědělské krajiny na populace ptáků. Přítomni budou významní odborníci - ing. Václav Zámečník z České společnosti ornitologické, prof. Miroslav Šálek a doc. Petr Musil z České zemědělské univerzity v Praze. Připraven bude i zábavný kvíz a promítání dokumentů týkající se uvedené problematiky.

Přírodě blízká péče o městskou zeleň

Zapsáno 26.05.2016 06:35:44  |  Klíčová slova: , , ,

Calla ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR a Přírodovědeckou fakultou JU připravila seminář s názvem "Přírodě blízká péče o městskou zeleň". V Českých Budějovicích se koncem května sejdou úředníci, studenti, pracovníci neziskovek i soukromých firem, které se zabývají plánováním a údržbou městské zeleně. Lektoři pro ně připravili prezentace o biodiverzitě a městských trávnících, zakládání tůněk či písečných dun, butterfly gardeningu, podpoře opylovačů ve městech, starých stromech a broukovištích a řadě dalších témat. Součástí semináře bude také exkurze na pozemky PřF JU a Biologického centra, kde lze řadu prezentovaných témat vidět naživo. Další informace najdou zájemci v pozvánce.

Přiložené soubory:
pozvanka_seminar_kveten_2016_mail.jpg (950.8 KB)

Zelený čtvrtek "Velcí a divocí jsou zpět"

Zapsáno 23.05.2016 16:35:56  |  Klíčová slova: , , , ,

Květnový Zelený čtvrtek bude o návratu divokých koní, zubrů a praturů do České republiky. Unikátní projekt a jeho výsledky po prvním roce trvání představí Miloslav Jirků z Biologického centra AV ČR, který stál u jeho zrodu. Beseda, kterou pořádají Calla a Hnutí DUHA České Budějovice, začíná ve čtvrtek 19. května od 18 hodin v českobudějovické galerii Měsíc ve dne. Další informace naleznou zájemci v pozvánce.

Přiložené soubory:
Zeleny_ctvrtek_Velciadivoci_19_5_16.doc (983 KB)

Calla představuje novinky v ochraně cenných pískoven

Zapsáno 03.02.2016 14:13:01  |  Klíčová slova: , , ,

Nový web "Objevte svou pískovnu", nová informační tabule u pískovny Borkovice - Jitra a staronová knížka "Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi". To jsou počiny, které Calla představila v poslední době v ochraně pískoven a dalších tzv. postindustriálních prostorů. Jejich společným jmenovatelem je ochrana ohrožených i běžných druhů vázaných na tato donedávna opomíjená stanoviště. Nový web (www.calla.cz/objevtesvoupiskovnu) pozve zájemce do přírodovědně zajímavých pískoven jižních Čech, kde jejich pohyb zároveň pomůže při ochraně vzácných stanovišť, a podobný cíl má i instalace nové informační tabule. Knížka vychází ve druhém, ale výrazně přepracovaném a doplněném vydání a shrnuje ponatky vědců i praktiků, kteří se u nás věnují obnově postindustriálních stanovišť.

Číst dál...

Netopýří noc v Jindřichově Hradci

Zapsáno 13.08.2015 17:22:03  |  Klíčová slova: , ,

Zveme Vás na Netopýří noc v Jindřichově Hradci, která se koná v sobotu 12. září od 19 hodin v EC Vespolek. Součástí akce je přednáška a promítání o netopýrech, program pro děti, ukázka ochočených handicapovaných netopýrů a vycházka spojená s jejich pozorováním pomocí ultrazvukového detektoru.

Přiložené soubory:
Netopýři_pozvánka.jpg (65.6 KB)

Číst dál...