Kalendář


Měsíc:   Pořadatel:  
Okres:   Místo:
 Jen akce Krasce

 Zlatý list 2017

Akci pořádá: Gymnázium Jírovcova 8, České Budějovice | Kdy: Od 12. května do 14. května 2017
Kde: Hradce u Lipí

Zlatý list je soutěž určená pro kolektivy dětí do dokončení povinné školní docházky zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ochrany přírody a péče o životní prostředí. Jejím cílem je zdokonalení přírodovědných a ekologických znalostí a dovedností soutěžících, výměna zkušeností mezi jednotlivými soutěžícími, zájmovými oddíly a školami a v neposlední řadě i seznámení se s přírodou typickou pro místo konání. Soutěží se ve dvou kategoriích. Kategorie mladší je pro děti do šestého ročníku včetně, kategorie starší pak pro děti ze sedmých, osmých a devátých ročníků. Pozvánka.

 Zelená středa "Velký návrat vlka?"

Akci pořádá: Calla | Kdy: 17. května 2017 od 18:15 hodin
Kde: Galerie Měsíc ve dne, Nová ulice 3, České Budějovice

Informace o výskytu vlků začínají přicházet ze stále více míst naší republiky včetně Šumavy. Můžeme se těšit z návratu mýtické šelmy? Nebo se mají bát chovatelé koz a ovcí či turisté? Besedu s Josefou Volfovou z Hnutí DUHA jsme nazvali "Velký návrat vlka?" a uskuteční se ve středu 17. května 2017 od 18:15 v Galerii Měsíc ve dne v Českých Budějovicích. Pozvánka.