Informační materiály


Čisté teplo: příležitost leží ladem

Zpracoval Jan Motlík a kol. z Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie. Vydala Calla a Hnutí DUHA v dubnu 2008. Výsledky studie potenciálu výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie prokazující velmi dobré podmínky v České republice. Vyšla díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.

 

Soubor cista_energie_2008_web.pdf - stáhnout - otevřít  (1.2 MB)

Objednat    ks    --