Informační materiály


Obnovitelné zdroje energie a životní prostředí

Tři informační listy o 4 stranách formátu A4 věnované radám, jak minimalizovat potenciální konflikty investorů a provozovatelů bioplynových stanic a malých vodních i větrných elektráren s ochranou přírody a krajiny. Vydala Calla v červnu 2009 díky podpoře grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím NROS.


Informační listy již nejsou v papírové formě, ale můžete si je stáhnout zde:

 

Bioplynové stanice a životní prostředí (pdf)

Malé vodní elektrárny a životní prostředí (pdf)

Větrné elektrárny a životní prostředí (pdf).

 

Objednat    ks    --