Informační materiály


Účast veřejnosti ve správních řízeních - právní nástroje a možnosti ochrany

Autor: Pavla Matějková
Vydala Calla, květen 2009.

Publikace navazuje na již vydanou publikaci Metodika účasti veřejnosti ve správních řízeních. Informuje o právech vyplývajících z Aarhuské úmluvy včetně práva na přístup k informacím, práva účasti na rozhodování i možnostech soudní obrany. Součástí publikace jsou vzory podání včetně petice a vybrané procesy s potenciálním vlivem na životní prostředí.

Brožura je zde ke stažení (pdf, 1 003 kB), nebo vám ji můžeme poslat zdarma poštou.

 

Objednat    ks    --