Informační materiály


Publikace Rádce pro ochranu životního prostředí v Českých Budějovicích

Autoři: Věra Soukupová, Hana Kadubcová, Josef Kadubec, Hana Polaufová
Formát: publikace formátu A5
Vydala: Rosa, o.p.s., listopad 2009
Praktická brožura má pomoci veřejnosti odpovědět na řadu častých otázek souvisejících s ekologií v jejich městě (např. kácení stromů, znečištění vody, nakládání s odpady). Obsahuje různé informace, ale i důležité kontakty na instituce a osoby, kam se lidé mohou obracet v problémových situacích při ohrožení životního prostředí. Rádce je rozdělen do 6 tematických kapitol: Odpady, Živočichové, Ovzduší, Voda, Zeleň, Veřejný pořádek, hluk a vibrace. Součástí publikace je i seznam sběrných míst odpadu. Publikace je k dispozici zdarma v tištěné formě u společnosti Rosa nebo lze stáhnout na www.rosacb.cz, www.krasec.cz. Vydání této publikace bylo finančně podpořeno Magistrátem Statutárního města České Budějovice.

Brožura je rozebrána.

 

Soubor zeleny_radce_CB.pdf - stáhnout - otevřít  (3.8 MB)

Objednat    ks    --