Informační materiály


Příklady dobré praxe v interpretaci místního dědictví

Autor Ladislav Ptáček přináší rady, tipy a doporučení všem, kteří budují a provozují naučné stezky, expozice, vydávají průvodce a řeší další otázky spojené s nabídkami v oblasti šetrné turistiky a cestovního ruchu. Obsahem sešitu je představení devíti příkladů dobré praxe - tři příklady jsou podrobným rozborem z pohledu zásad interpretace místního dědictví, dvě jsou případové studie - zaměřené na živou interpretaci a sadu doplňují ukázky čtyř zajímavých interpretačních panelů.

 

Vydal: Slavonická renesanční, o.p.s., 2010, 28 str.

 

Objednat    ks    --