Informační materiály


Zpravodaj „JADERNÝ ODPAD“

Vychází 3 až 4 x do roka, vydává Calla a Hnutí DUHA. Zaměřuje se na problematiku vyhledávání úložiště vyhořelého jaderného paliva v České republice. Rozesílán poštou nebo ke stažení na www.calla.cz/jadernyodpad.

 

Objednat    ks    --