Dokumenty


Inventarizační směrnice

Soubor smernice_c._1_inventarizacni.doc - stáhnout - otevřít  (213 KB)

Účetní směrnice

Soubor smernice_c._2_ucetni.doc - stáhnout - otevřít  (223.5 KB)

Směrnice o vedení majetku

Soubor smernice_c._3_vedeni_majetku.doc - stáhnout - otevřít  (215.5 KB)

Směrnice o cestovních náhradách

Soubor smernice_c._4_cestovne.doc - stáhnout - otevřít  (218 KB)

Pravidla vydávání tiskových zpráv a vystupování před novináři

Soubor smernice_c._5_tiskova.doc - stáhnout - otevřít  (215 KB)

Pravidla placení členských příspěvků

Soubor smernice_c._6_cl_prispevky.doc - stáhnout - otevřít  (215 KB)

O hlasování výkonné rady písemnou formou - per rollam

Soubor Smernice_c._7_per_rollam_VR.doc - stáhnout - otevřít  (238 KB)

Směrnice k zadávání veřejných zakázek

Soubor Smernice_c._8_verejne_zakazky.doc - stáhnout - otevřít  (225 KB)

Výroční zpráva Krasce za rok 2015

Soubor vyrocka_2015_krasec_final.pdf - stáhnout - otevřít  (1.1 MB)

Stanovy spolku Krasec

Soubor novela_stanov_2015_Krasec.pdf - stáhnout - otevřít  (203.9 KB)

Výroční zpráva Krasce za rok 2014

Soubor vyrocka_2014_krasec_tisk.pdf - stáhnout - otevřít  (5.2 MB)

Výroční zpráva Krasce za rok 2013

Soubor Vyrocka_2013_krasec.pdf - stáhnout - otevřít  (2.5 MB)

Výkaz činnosti 2013

Soubor Vykaz_cinnosti_2013.pdf - stáhnout - otevřít  (2.6 MB)

Inventarizační směrnice

Soubor smernice_c.1_inventarizacni.doc - stáhnout - otevřít  (212.5 KB)

Vnitřní účetní směrnice

Soubor smernice_c.2_ucetni.doc - stáhnout - otevřít  (227 KB)

Směrnice o vedení majetku

Soubor smernice_c.3_vedeni_majetku.doc - stáhnout - otevřít  (214.5 KB)

Směrnice o cestovních náhradách

Soubor smernice_c.4_cestovne.doc - stáhnout - otevřít  (217 KB)

Pravidla vydávání tiskových zpráv a vystupování před novináři

Soubor smernice_c.5_tiskova.doc - stáhnout - otevřít  (202.5 KB)

Pravidla placení členských příspěvků

Soubor smernice_c.6_cl_prispevky.doc - stáhnout - otevřít  (218 KB)

Stanovy občanského sdružení Krasec

Soubor Stanovy_2013.pdf - stáhnout - otevřít  (6.1 MB)

Výroční zpráva Krasce za rok 2012

Soubor VZ_2012_Krasec.pdf - stáhnout - otevřít  (648.9 KB)

Výroční zpráva Krasce za rok 2011

Soubor VZ_2011_Krasec.pdf - stáhnout - otevřít  (2.8 MB)

Výroční zpráva Krasce za rok 2010

Soubor vyrocka_2010_krasec_web.pdf - stáhnout - otevřít  (635 KB)

Výsledky činnosti Krasce za období 2007-2009

Soubor Statistika_činnosti_Krasce_2007-2009.pdf - stáhnout - otevřít  (1.3 MB)

Výroční zpráva Krasce za rok 2009

Soubor Vyrocni_zprava_2009.pdf - stáhnout - otevřít  (557.8 KB)

Výroční zpráva Krasce za rok 2008

Soubor Vyrocni_zprava_2008.pdf - stáhnout - otevřít  (722.1 KB)

Přihláška ke statutu pozorovatele

Soubor Přihláška-statutpozorovatele.doc - stáhnout - otevřít  (289 KB)

Výroční zpráva Krasce za rok 2007

Soubor výr.zpráva2007final.ppt - stáhnout - otevřít  (1.4 MB)

Žádost o aktivní členství v občanském sdružení Krasec, o.s.

Soubor Zadostaktivniclenstvi.doc - stáhnout - otevřít  (195.5 KB)

Přihláška ke spolupracujícímu členství v občanském sdružení Krasec, o.s.

Soubor Prihlaskaspolupracujiciclenstvi.doc - stáhnout - otevřít  (195 KB)

ETICKÝ KODEX

Etický kodex organizací, které se hlásí k síti Krasec

Soubor KRASEC-Et_kodex.doc - stáhnout - otevřít  (42.5 KB)