Kam putují naše odpady


Akci pořádá: Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity o.p.s. | Datum: Středa 15. listopadu 2017 od 18:00 hodin
Kde: Horká vana, Česká 7, České Budějovice

 

Zveme Vás na besedu s Ing. Lenkou Pravdovou ve středu 15. 11. od 18:00 v klubu Horká Vana, Česká 7, České Budějovice. Budeme se věnovat tématu nakládání s odpady v Českých Budějovicích se zaměřením na tříděné druhy odpadu.

 

Nakládání s odpady ve městě České Budějovice se řídí dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a obecně závaznými vyhláškami vydanými statutárním městem České Budějovice. Jak se počítají odpady? A kde vůbec končí? Třídíme správně nebo je třeba ještě něco zlepšit? Jaké jsou technické možnosti pro zlepšení třídění odpadů? A co Vás ještě o třídění odpadů zajímá?

 

Bližší informace naleznete zde webu Rosy ZDE.

 

Akce je finančně podpořena Jihočeským krajem v rámci sítě KRASEC.


Stránky akce: http://www.rosacb.cz/akce/kam-putuji-nase-odpady/