Objednávka


Časopis je distribuován zdarma. Objednávkou dalších čísel a uhrazením
částky 25,- Kč / číslo však můžete podpořit jeho další vydávání.


Objednávám předplatné časopisu Krasec na následující 2 čísla za cenu:

50,- Kč


Časopis si budu osobně vyzvedávat v sídle organizace (zatrhněte):

Krasec (ČB)
Rosa (ČB)
Calla (ČB)
Cassiopeia (ČB)
ČNF pro vydru (Třeboň)
EkoWATT (ČB)
Elektrárna královského města Písku (Písek)
Jihočeské matky (ČB)
časopis si přeji posílat poštou


Částku zaplatím:

převodem na účet č. 222268117/0300, z účtu č.
v hotovosti v kanceláři Krasce
prosím o vložení složenky do příštího čísla časopisu


Kontakt (tel. e-mail) či adresa (v případě zasílání poštou povinná):


Svým podpisem vyjadřujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů uvedených na kupónu sdružením Krasec,o.s., Senovážné nám. 9, České Budějovice, po dobu neurčitou za účelem poskytování služeb EVVO a jejich evidence. Dále vyjadřujete souhlas se zpřístupněním údajů kontrolním orgánům Jihočeského kraje a MŽP. Veškeré údaje jsou poskytovány dobrovolně. Každý má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a likvidaci.