Rady - odpovědi

Účast veřejnosti / zákony

Dobrý den, soused vysázel na svém pozemku ve vzdálenosti 0,3 - 0,5 metru od naší společné hranice okrasnou vrbu - je již vzrostlá (zároveň je ve vzdálenosti cca 30 cm od našeho plynového pilířku) a 3 tůj...

Dobrý den, co byste ještě doplnili / upravili k níže uvedené žádosti o informování o zahajovaných řízeních, který chceme rozeslat na úřady – jde nám o pokrytí maximálního rozsa...

Dobry den, jak postupovat kdyz urednik mestskeho uradu, nejedna dle zakona, porusuje postupy, ale postupuje a pomaha vinikovi, protoze je jeho znamy a na vyssim urade ma taktez znameho, ktery jedna naprosto stejne?? S pozdravem Novakova (je tam jeste to ze pres nedukazy prirkne nekomu vinu a v...

Dobrý den, obdržela jsem od magistrátu hl.m. Prahy vyrozumění o přešetření způsobu vyřízení stížnosti na stavební odbor Prahy 4. Jedná se o řízení dodatečného povolení stavb...

Dotaz: za akých podmienok moze sukromna/fyzicka osoba nahliadnut do dokumentacii stavby? Jedna sa mi konkretne o stavebny dennik. Ak neviem ziskat suhlas vlastníka stavby, ake su moznosti? Kto moze nahliadnut do dokumentacii? Dakujem. Pravenska

Dobrý den. Bydlíme v rodinném domku, který je ze čtvrtiny obehnán zdí. Zeď byla postavena před delší dobou a skládá se z opuky. Vedle našeho pozemku město zasadilo stromy a mezi nimi je i lípa. Chci se optat, j...

Dobrý den. Bydlím v bytovém domě ve čtvrti, kde se nachází pouze bytová výstavba. A to jak panelové domy, tak cihlová zástavba. Přímo proti našemu domu (přes ulici cca 8m) se nachází přízemní v...

Naše sdružení poslalo podnět k zahájení přezkumného řízení ve věci vydaného územního rozhodnutí, ale krajský úřad ještě neodpověděl, zda jej zahájí. Je t...

Naše občanské sdružení použilo již všechny opravné prostředky proti povolení zásahu do významného krajinného prvku, včetně podnětu k přezkumnému řízení, o kterém rozhodovalo Ministerstvo životn&ia...

Je pravda, že zákon o pozemních komunikacích je speciální vůči zákonu o ochraně přírody a krajiny? Má před ním přednost v případě řešení otázky kácení aleje pod&...

Obracíme se na Vás s prosbou. Víc jak 1000 občanů našeho města vyjádřilo formou petice své NE "Výstavbě a provozování termální desorpční jednotky pro úpravu a následné využíván&ia...

Dobrý den, vím, že významné krajinné prvky registrují pověřené obecné úřady, ale nevím, podle čeho mám přiřadit danou obec k jejímu pověřenému úřadu. Ráda bych podala podnět k vyhláš...

Dobrý den, bydlíme u lesa, na hranici vojenského prostoru. Bohužel za plotem máme parkoviště, kde se pravidelně v podvečer schází omladina, která si pouští hlasitě hudbu a ruší nejen obyvatele vsi, ale i obyvat...

Stavební úřad nechce přijmout mé námitky k územnímu řízení o umístění autolakovny a tvrdí, že nejsem přímo sousední vlastník (bydlím o dva domy dál) a stavba mě tedy nemůže přímo ovli...

Dobrý den, jak se mohu jako soused navrhované stavby přihlásit do územního řízení o jejím umístění?

Dobrý den, naše občanské sdružení podalo písemný podnět k vyhlášení významného krajinného prvku, už je to dva měsíce, ale z úřadu nám nepřišla vůbec žádná odpověď. Co s...

Jak je to s účastí občanských sdružení ve stavebním řízení po novele zákona o ochraně přírody a krajiny?

Jsme občanské sdružení, které se zabývá ochranou přírody a životního prostředí. Nyní jsme se přihlásili do správního řízení, které rozhoduje o odstranění zeleně z důvodu výstavby....

Chtěl bych si na hranici svého pozemku zasázet několik stromů (asi lípy). Vedle mého pozemku se nachází cizí zahrada, přál bych si udělat jakousi přirozenou clonu mezi mým a sousedovým pozemkem, ale nevím, jak daleko ...

Může se občanské sdružení účastnit i řízení podle par. 70 zákona č. 114/1992 Sb. na území vojenských újezdů?

Může mít obec i více než jednu fyzickou úřední desku? Jsme část obce a do vedlejší vesnice to máme daleko, také ne každý tady má internet. Jak bychom docílili mít úřední desku i v části o...

Dobrý den, naše obec zpracovává návrh územního plánu. Tento návrh je v souladu se zásadami územního rozvoje, není však plně v souladu s územní studií části kraje, která...

Musí občanské sdružení platit vyhotovení nutného počtu kopií odvolání proti správnímu rozhodnutí?

Jako účastníci územního řízení jsme podali po vydání územního rozhodnutí a zamítnutí našeho odvolání podnět k zahájení přezkumného řízení. Může roz...

XXX, a.s. chtějí mít dobývací prostor na našich pozemcích. Je už vydáno územní rozhodnutí, nyní se zakresluje. Poněvadž jsem zemědělec, nechci přijít o svoji úrodnou půdu a půdu mých pronajimatelů...

V rámci zjišťovacího řízení procesu EIA zaslala veřejnost úřadu nesouhlasná stanoviska. Musí k tomu úřad v závěru zjišťovacího řízení přihlížet?

Sepsali jsme petici proti výstavbě velké budovy jednoho investora v naší obci a poslali ji na obecní úřad. Obecní úřad ji ale i se všemi podpisy předal investorovi. Někteří podepsaní občané teď mají stra...

Dobrý den, okolo silnic z Českých Budějovic na Třeboň ale i dále na Hradec probíhá kácení staletých většinou zdravých stromů silničáři. Jde tomu nějak zabránit? Nevyšel k tomuto nový zákon kt...

Můžu jako vlastník lesa nechat v lese volně ležet dříví, padat stromy a větve a nechat les svému přirozenému  vývoji, aniž by mi hrozil postih?

V blízkosti našeho domu se bude stavět supermarket. Kdo bude účastníkem územního řízení, společenství vlastníků jednotek nebo i jednotliví vlastníci bytů?

Limity hluku stanovené integrovaným povolením jsou podle nás překračovány. Co se s tím dá dělat?

Obdrželi jsme oznámení o zahájení územního řízení týkajícího se výstavby tovární haly. Nejsem právník, a proto bych potřeboval poradit bod po bodu, co v daném případě m...

Jak můžu zjistit, zda je určitá osoba autorizovanou osobou pro posuzování vlivů na veřejné zdraví v procesu EIA?

Naše občanské sdružení má ve stanovách povinnost zpracovávat výroční zprávu. Chtěl bych Vás poprosit, jestli existuje nějaká předepsaná forma pro výroční zprávu.

Dobrý den, pracuji na městském odboru životního prostředí. Přišli za mnou místní s tím, že jejich soused si stěžuje na břízy na jejich zahradě, z kterých mu padá do zahrady listí a že chce, aby je porazili. Oni...

Od sousedů jsem se dozvěděl, že probíhá územní řízení o umístění skladu stavebního materiálu vedle mého domu. Podal jsem tedy námitky, ale na stavebním úřadě mi řekli, že je pozdě, že jsem mohl n&...

Jako občanské sdružení se účastníme územního řízení o umístění penzionu v areálu bývalé drůbežárny, ale velmi blízko maloplošně chráněného území. Odbor ži...

Vlastním les a chtěl bych si v něm postavit chatku. Nechci kácet žádné stromy ani stavět cestu, rád bych si ale udělal malé zázemí pro případy, kdy les udržuji a odklízím kalamitu po větrné smršti, abych...

Naše občanské sdružení se účastní řízení o kácení stromů v místním parku. Úřad chce pokácet stromy, které by z našeho pohledu potřebovaly pouze odborně provedený ořez. Můžeme si sami...

Obecní úřad (Horní Podluží) se chystá stavět v sousedství přírodní rezervace Světlík a v území „ptačí oblasti“ Natura, mimo intravilán obce. Je ve fázi projednávání sm...

Dobrý den, prosím, zda byste nám mohli pomoci, jak se bránit výstavbě bioplynové elektrárny, která je plánována příliš blízko naší vesničky. Předem velice děkuji.

Jsem majitelkou malé výměry lesního pozemku, na kterém chci postavit stavbu sloužící potřebám lesa. V žádosti na odbor životního prostředí mám podat žádost o vyjmutí z LPF. Nejsem si jistá, zda se...

Jak se mohu bránit, když mi úřad nechce poskytnout nebo přímo zatajuje informaci, která by měla být ze zákona veřejně přístupná?

Musí být za účastníka řízení podle stavebního zákona uznán stavebním úřadem jen soused pozemku hraničícího s pozemkem, kde se má stavět nebo i další majitelé pozemku v ulici?

Kdy může být rozpuštěn osadní výbor obce?

Dobrý den, moc děkuji za odpověď ohledně splavnění Vltavy. Ještě mě napadlo, jestli bych se jako běžný občan mohla někde dostat k dokumentaci EIA k tomuhle projektu. Je tento dokument veřejně dostupný? Děkuji

Dobrý den, ráda bych se dozvěděla něco o splavňování Vltavy z Budějovic do Týna. dokázal by mi někdo říct pro a proti tohoto projektu? Ráda bych také věděla, kde se dají sehnat informace o takovýchto velkých pro...

Soused topí tak, že neustále okolí obtěžuje zápachem a kouřem. Domluva s ním není, na koho se máme obrátit?

Jak zabránit realizaci navrhovaného nevhodně umístěného a nevhodně řešeného dětského hřiště na sídlišti  JIH v Písku?  Uvažované hřiště má být na ploše , nezastíněn&eac...

Jak získat od neochotných úřadů informace k plánované zástavbě areálu bývalých kasáren ve Čyřech Dvorech a navazujícího území k Vávrovským rybníků?Jak formulovat  připomínky ...

Co lze podniknout na základě vyjádření ombudsmana k nesprávnému postupu úřadů ve věci  výstavby základnové stanice pro mobilní telefony v k. ú. Buková u Nových Hradů.

Jak postupovat při organizování místního referenda ve věci silničního průtahu městem.

Trhové Sviny, s nímž nesouhlasí velký počet místních obyvatel.

Za naší obcí byla v 90. letech vybudována výrobna limonád, která byla postupně rozšiřována. Vlastní provoz nás neobtěžuje, ale život nám ztrpčují kamiony z ...

Pokud jsme účastníci územního řízení, máme právo získat kopii projektové dokumentace? Stavební úřad argumentuje odstavcem 2 paragrafu 168 stavebního zákona: "Kopii dokumentace stavby stavební...

Bydlíme u silnice a bylo u nás provedeno měření hluku (zadavatelem bylo ŘSD). Informovali jsme se u krajské hygienické stanice na tyto výsledky a podle nich došlo v noční době k prokazatelnému překročení hyg...

Musí úředník reagovat na podnět zaslaný emailem ve lhůtě do 30 dnů?

Chtěla bych se zeptat, jestli je možné upozornit nějakou instituci na nesoulad územního plánu se zásadami územního rozvoje vydanými krajem a požádat ji, aby zjednala nápravu?

Jak se mohu bránit proti územnímu rozhodnutí, když nemám právo na odvolání?

Je k zahájení vyvlastňovacího řízení nutné vydané stavební povolení?

V naší obci bychom rádi uspořádali referendum proti silniční přeložce, jakou má uspořádání referenda právní sílu?

Jak má naše občanské sdružení požádat o přizvání ke správnímu řízení?

Je pravda, že pokud naše občanské sdružení podá správní žalobu proti rozhodnutí správního úřadu a prohraje, nebude muset platit protistraně náklady na advokáta? Existuje nějaké konkrétní roz...

Vlastním rodinný dům, kolem něho jsou zahrady, přes které se mi postupem času vytvořilo velké koryto, do kterého ústí z horní části vesnice veškeré splašky, odpady, močůvka atd. Je zde sveden ...

Naše občanské sdružení se účastní podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny územních a stavebních řízení. Stavební úřady ve svých roz...

V zátopové oblasti byla postavena chata bez stavebního povolení, stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby a následně řízení o dodatečném povolení stavby. Naše občanské sdr...

Vážení, většinu svého volného času trávím na chalupě. Asi před deseti lety jsem kolem pergoly vysázela malé jehličnany-Smaragdy, které jsou nyní cca 4-5 m vysoké. Soused vedle mé zahrady má těsně ...

Co lze podniknout na základě vyjádření ombudsmana k postupu úřadů ve věci stavby základnové stanice pro mobily v k.ú. Buková u Nových Hradů, kdy nebyl respektován odborný posudek Agentury ochrany přírody a kraj...

Dobrý den. Bydlím v malé, klidné vesničce v CHKO, památkově chráněném území. Soused si chce postavit hruba 10 m od našeho domu dílnu - autoopravnu ( opravnu karoserií). Chtěl bych se přihlásit do úze...

Může se veřejnost aktivně zapojit do řízení o územním plánu nebo jeho změně?

Kdo je zástupce veřejnosti v řízení o návrhu/konceptu Územního plánu nebo o Zásad územního rozvoje(územně plánovací dokumentaci ÚPD)?

Můžeme získat od Magistrátu města, případně od jiné instituce informaci, zda na stavbu nového Modrého mostu byla použita dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na nápravu povodňových škod? Podle jakého zákona...

Přijde mi, že  v místě, kde bydlíme způsobuje blízká silnice velký hluk. Kdo může změřit, je-li můj pocit oprávněný?

Soused vstoupil na můj pozemek a ořezal všechny větve vzrostlého ořechu v době vegetačního růstu,silnější větve si odvezl. Učinil tak v době mé nepřítomnosti. Mohu požadovat nějaký postih?

Pokud mi odvolací orgán zamítl žalobu, mám ještě nějakou šanci?

Jak probíhá územní řízení?

Jak je omezeno umisťování staveb na území národních parků a chráněných krajinných oblastí?

Můžu se proti vydanému rozhodnutí odvolat?

Jak probíhá správní řízení?

Jaká mají účastníci správního řízení práva?

Účast veřejnosti v řízení aneb jak nejúčinněji ovlivnit záměr, který poškodí životní prostředí, nebo jak takovému záměru zabránit?

Co je to územní plán a jak se účastnit jeho pořizování?

Jak založit občanské sdružení a kdo může jménem sdružení jednat?

Mám právo na získání informací od úřadů?

Jak si stěžovat na nesprávný postup úřadu nebo na nevhodné chování úředníka?

Bojujeme proti rozšiřování činnosti obalovny živičných směsí uprostřed krásné přírody Vysočiny, konkretne v k.ú.Bílý Kamen. V současné době byly zamítnuty naše námitky proti změně stav...

Můj dotaz se týká smrku, který roste na naší zahradě již 38 let, je vysoký cca 15m, ma mrkvovitý silný kmen a nadherně rozložité větve. Sousedé požadují strom pokácet nebo aspoň ořezat, prý z bezpeč...

Jakým způsobem a s čím se mohu obrátit na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP)?

Jak získat informace o životním prostředí?

Jak a kdy použít petici, jaké musí mít petice náležitosti?

Jak a kde žádat o povolení ke kácení stromů?

Co mohu jako občan udělat pro ochranu životního prostředí ve svém bydlišti?

Jak se může veřejnost zapojit do procesu posuzování vlivů staveb a dalších záměrů na životní prostředí – tzv. EIA?