„Krasec žije!“


„Krasec žije!“

 

Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center v Jihočeském kraji.Realizace projektu byla zahájena 1.3.2011 a skončí k 30.11.2012. Projekt je podporován Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a Jihočeským krajem.
 

 

 

Cílem projektu je další rozvoj a stabilizace jihočeské krajské sítě environmentálních center KRASEC. Projekt klade důraz na zajištění kvality služeb, poskytovaných environmentálními centry a na dostupnost těchto služeb široké veřejnosti. Cílovou skupinou jsou environmentální a informační centra, pedagogičtí pracovníci (a jejich prostřednictvím také děti a mládež), odborná i laická veřejnost a veřejná správa.

Konkrétně projekt podporuje:

 

publikační a informační servis pro veřejnost

  • časopis Krasec
  • internetová poradna
  • seznámení veřejnosti s aktuální činnosti, nabídkou služeb a akcí členských organizací prostřednictvím webu o.s. Krasec, tištěného kalendáře akcí, propagačního letáku či dalších materiálů


vzdělávací a osvětové akce pro veřejnost

  • Jihočeské dny EVVO – 5 dní plných seminářů a přednášek pro veřejnost a konferencí pro pedagogy základních a středních škol
  • terénní poradenství
  • soutěž projektů na ochranu ŽP v Jihočeském kraji


zvyšování kvality služeb poskytovaných environmentálními centry v Jihočeském kraji

  • vzdělávání poradců, lektorů a vedoucích pracovníků environmentálních organizací, za pomoci metodiků pro ekoporadce a pro EVP


zkvalitnění spolupráce s veřejnou správou

  • Kulatý stůl – setkání zástupců krajského úřadu Jihočeského kraje se zástupci NNO
  • účast v Koordinační skupině EVVO Jihočeského kraje


koordinace sítě, zajištění spolupráce a podpory členských organizací, navazování spolupráce s dalšími organizacemi, rozšiřování sítě


Další informace o projektu: Ing. Lenka Smržová (manažerka projektu), lenka.smrzova(zavinac)krasec.cz.