ESF (archiv)


CO JE KRASEC

Krasec je brouček z čeledi Buprestidae – krascovití.Buprestidae - Krascovití

 

 

 
Je to ale i název KRAjské Sítě Environmentálních Center v jižních Čechách, která vznikla v rámci dvouletého projektu (červen 2005 - červen 2007), podpořeného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ČR. A do třetice je to také časopis, který síť vydává.

 

CÍL PROJEKTU

V rámci projektu vznikla v každém jihočeském okrese alespoň jedna EKOLOGICKÁ PORADNA – místo, které nabízí pomoc například ekologicky naladěnému učiteli, hledajícímu studentovi či chemií znechucenému zahrádkáři. Poradny nabízejí kvalitní informace o životním prostředí, ekologických problémech, šetrné spotřebě, legislativě, energetice či dotacích také veřejné správě a podnikatelům.

CO EKOLOGICKÉ PORADNY NABÍZEJÍ?

Vyškolení poradci poskytují všeobecné ekologické poradenství v pravidelných otevíracích hodinách, ale také telefonicky a e-mailem. Ekologické poradny pořádají semináře, veřejné besedy, výstavy, odborné exkurse, vydávají nejrůznější osvětové a informační materiály, síť vydává vlastní časopis a prezentuje své aktivity na těchto internetových stránkách. Některé z poraden jsou specializovány – v rámci sítě jsou tak poskytovány právní konzultace, poradenství v oblasti obnovitelné energetiky, účasti veřejnosti ve správních řízeních, získávání náhrad za škody způsobené zvláště chráněnými živočichy aj.

BUDOUCNOST

Organizační struktura sítě i zabezpečení jejího chodu může být modelem využitelným v jiných regionech, stejně jako výsledky sociologického průzkumu a navržená metodika pro práci s cílovými skupinami. Cílem klíčových partnerů (nikoliv cílem projektu) byla formalizace vytvořené sítě do podoby právního subjektu, což se podařilo 21. března 2007 založením občanského sdružení Krasec.

Střešní organizace se nabízí jako silný partner jak pro krajskou samosprávu, tak pro budování partnerství v širším zájmovém regionu – euroregionu Silva Nortica a euroregionu Šumava, aj. Organizace, zastřešující vytvořenou síť poraden, má na rakouské straně hranice potenciálního partnera v Die Umweltberatung Österreich.

Další informace o projektu:

RNDr. Zuzana Guthová (vedoucí projektu), guthova(zavináč)rosacb.cz   


 

Partneři projektu KRASEC:

Rosa, o.p.s.

Calla

Český nadační fond pro vydru

CEV Dřípatka

Ekologický právní servis

INKANO

Ekocentrum Šípek

Fakulta managementu VŠE – FM VŠE

Jihočeský kraj

 

Smluvní poradny sítě:

Šmidingerova knihovna

Environmetální centrum Florianus – trvalková školka