3. ročník soutěže Jihočeská ratolest (2013)


Ve 3. ročníku Jihočeské ratolesti se soutěžilo ve čtyřech kategoriích. Mezi obcemi, svazy obcí a mikroregiony zvítězilo město Strakonice s neotřelým projektem „Putování románovou krajinou 2013“, který pro environmentální osvětu široké veřejnosti využil pasáže o významu krajiny a přírody v dílech slavných literátů. Vítězství v kategorii Zelená škola získala ZŠ a MŠ Čestice s projektem „Akce Žába“, který se věnoval mimo jiné praktické ochraně migrujících žab. Na prvním místě mezi neziskovými organizacemi se umístilo občanské sdružení Přírodní zahrada s česko-rakouským projektem „Přírodní zahrady bez hranic“. V rámci čtvrté kategorie byl za svou bakalářskou práci o odbourávání tenzidů oceněn student Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Marek Pazderník.

 

 

Přehled oceněných projektů


 

Kategorie A:     Obce, svazy obcí, mikroregiony

 

 

1. místo: Město Strakonice

 

Putování románovou krajinou 2013


 

Ekologicko-osvětově výchovný projekt Města Strakonic pro základní školy a širokou veřejnost. Propojení výsadeb původních odrůd ovocných dřevin s kulturně literární historií regionu podporuje všeobecný zájem o environmentální a krajinářskou funkci krajiny Prácheňska.
 

Powerpointová prezentace vítězného projektu ke stažení zde.

 

 

2. místo: Město Třeboň
 

Internetový a interaktivní naučný průvodce za přírodními a kulturně historickými zajímavostmi Třeboňska na internetových stránkách www.stromytrebonska.cz

 

 

Internetový a interaktivní naučný průvodce Trasy za stromy a památkami Třeboňska na webových stránkách www.stromytrebonska.cz. Stránky se věnují šesti trasám, které jsou určeny pro pěší turistiku i cyklistiku, některé jsou bezbariérové. Ke každé trase je možné si vytisknout mapu a tištěného průvodce.

 

 

3. místo: Město Prachatice


Kouzlo bylin prakticky, ekologicky, ekonomicky

 


Zdravé město Prachatice pravidelně komunikuje se svými občany. Od mladší generace vzešel požadavek k uspořádání seminářů, na nichž by přítomným a zájemcům byl v praktické formě předveden a objasněn význam bylinek a jejich využití v životě lidí. Semináře ukázaly praktické, každodenní využití bylinek v domácnosti i tam, kde bychom to nečekali. Každý účastník se seznámil s teorií, sám si zkusil zpracovat produkt a vyrobit vlastní užitný předmět – mýdlo, čisticí prostředek apod.

 

 

Kategorie B:     Zelená škola – školy všech stupňů

 

 

1. místo: ZŠ a MŠ Čestice

 

Akce Žába

 

 

Projekt zaměřený na ohrožené druhy obojživelníků. Hlavním motivem celé akce bylo zvýšit povědomí dětí i dospělých o složité situaci obojživelníků, zejména žab, v současné přetechnizované společnosti a prakticky ukázat jednoduché možnosti, jak může každý z nás přispět k částečné nápravě. Projekt byl realizován ve dvou etapách – monitoring a záchranný transfer při jarní migraci, vytvoření biotopu vhodného pro život a rozmnožování. V souvislosti s projektem jsme od KÚ JČ kraje (odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví) získali udělení výjimky pro manipulaci se zvláště chráněnými živočichy na lokalitě Dřešín a školní zahradě ZŠ Čestice na dobu pěti let.
 

Powerpointová prezentace vítězného projektu ke stažení zde.

 

 

2. místo: VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek – třída 3. B
 

Zimní přikrmování ptáčků a jejich pozorování žáky základních škol

 

 

Projekt realizovali žáci lesnické školy třídy 3.B. Byl rozdělen do několika etap. Nejdříve jsme sami vyrobili krmítka, které jsme rozvezli do základních škol. Děti měly za úkol ptáčky přikrmovat a sledovat dění na krmítku. Pro děti jsme připravili i přednášky. Cílem projektu bylo v žácích základních škol jednoduchou a nenásilnou formou probudit a rozvíjet zájem o přírodu.

 

 

3. místo: MŠ Slavonice
 

Metodická publikace předškolním dětem, jejich učitelům či rodičům – Voňavá tajemství

 

 

Metodická publikace využívá narativní metody – vyprávěním ke znalostem a prožitku. Na první pohled zaujme především ilustracemi a příběhy bylinkových skřítků Vítězslavy Klimtové. Ty jsou doplněny nabídkou herních a badatelských aktivit a metodickými poznámkami („taháky“) pro učitele. Začínaje podzimem nás příručka provede celým školním rokem. Příručka tak může být východiskem pro tvorbu celoročního integrovaného tematického bloku „Bylinky“. Publikace podporuje vyučování v přírodě, lásku k bylinkám a fantazii, kreativitu i badatelské dovednosti.

 

 

Kategorie C:     Neziskové organizace – občanské iniciativy, občanská sdružení, obecně

                            prospěšné společnosti, místní akční skupiny apod.
 

 

1. místo: Občanské sdružení Přírodní zahrada
 

Přírodní zahrady bez hranic!
 

 

Cílem česko-rakouského projektu „Přírodní zahrady bez hranic“ bylo sesbírat znalosti a zkušenosti o tématu přírodních zahrad na obou stranách hranice a vytvořit síť organizací a jednotlivců, jejímž prostřednictvím je možno o přírodním zahradničení informovat velké množství cílových skupin.
 

Powerpointová prezentace vítězného projektu ke stažení zde.

 

 

2. místo: O. s. Vespolek
 

Kouzelná zahrada pro všechny generace
 

 

Pilotní realizace veřejné komunitně plánované přírodní zahrady ve spolupráci s obcí. Místní obyvatelé se zapojili do plánů na využití místa, schvalování architektonického návrhu i do výstavby zahrady, která byla v maximální možné míře uskutečněna dobrovolnou prací místních obyvatel. Nevyužívané prostranství se, díky dobrovolné práci obyvatel, velmi levně změnilo v místo odpočinku pro všechny generace s ohništěm, posezením, jezírkem, vodní dráhou, prolézacími tunely, domkem pro brouky, kopcem na sáňkování, vrbovým bludištěm.

 

 

3. místo: Český nadační fond pro vydru
 

Živá zahrada
 

 

Literárně výtvarná soutěž pro školy a uspořádání výstav vytvořených prací, dva projektové dny pro deset vítězů, tvořivá dílna a informační leták „Živá zahrada“ ukázaly dětem i veřejnosti, jak každý z nás může přispět k ochraně přírody. Aktivity vedly k zamyšlení nad novým smyslem našich zahrad.

 

Kategorie D:     Bakalářské a diplomové práce – absolventi jihočeských vysokých škol

 

Ocenění za bakalářskou práci: Marek Pazderník, Jihočeská Univerzita
 

Účinnost odbourávání lineárních alkylbenzensulfonanů ve vegetačním poli umělého mokřadu studovaná pomocí HPLC


Bakalářská práce je zaměřená na výzkum účinnosti kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) připojené na kanalizaci obce Slavošovice (u Českých Budějovic). Pro posouzení účinnosti byla stanovována koncentrace lineárních alkylbenzensulfonanů (látky běžně obsažené v komerčních detergentech) v různých částech KČOV.

 

Bakalářská práce ke stažení zde.

 

 

 

Ke stažení:

 

Pravidla soutěže 2013
 

Přihláška pro projekty (kat. A–C)
 

Přihláška pro diplomové práce (kat. D)

 

Tisková zpráva z 15. 5. 2013 - vyhlášení 3. ročníku soutěže

 

Tisková zpráva ze 4. 11. 2013 - 3. ročník soutěže „Jihočeská ratolest“ zná své vítěze

 

Příloha tiskové zprávy – stručný popis oceněných projektů a bakalářské práce