Knihovny


Šmidingerova knihovna Strakonice

Kromě klasických knihovnických služeb pro děti a dospělé poskytuje všeobecné ekoporadenství a provozuje zvukovou knihovnu pro nevidomé a slabozraké. Ekoporadna pořádá akce zaměřené na životní prostředí - přednášky, besedy, výstavy apod. Jsou to tzv. Zelené večery v čajovně Inspirace (www.inspirace.ic.cz). Další akce jsou dlouhodobě spolupořádány se strakonickou ZO ČSOP (www.csop-strakonice.net): botanické procházky, různé výlety a přírodovědně zaměřené přednášky na strakonickém gymnáziu.