Pod korunou stromů


„Pod korunou stromů“

 

Podpora environmentálních poradenských a výchovných center Jihočeského kraje

 

Projekt je podporován Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a Jihočeským krajem.

 

 

 

Jeho realizace byla zahájena 1. 5. 2009 a skončí k 31. 3. 2011. Na kofinancování projektu se podílí také Jihočeský kraj i jednotliví partneři.

 

Cílem projektu je podpořit činnost, rozvoj a vzájemnou spolupráci neziskových organizací Jihočeského kraje zabývajících se environmentální výchovou dětí a mládeže a ekologickým poradenstvím.

 

Konkrétně projekt podporuje:

 
- poradenskou činnost -- otevírací hodiny pro veřejnost i jednotlivé porady, poradenství na veřejných akcích (Hobby, Země živitelka...), v tisku (nyní "14 dní") a rozhlase a také fungování internetové poradny

- environmentální výukové programy pro děti a mládež, konference pro pedagogické pracovníky

- vzdělávání poradců a lektorů environmentálních programů

- semináře, besedy, panelové diskuse, exkurse a vycházky pro veřejnost

- vydávání časopisu Krasec

- vydání Zeleného rádce Jihočeského kraje a tištěných půlročních Kalendářů akcí

- vytvoření databáze odborníků a dobrých příkladů z praxe

- spolupráci s veřejnou správou

- další rozvoj sítě Krasec

 

Celý projekt je rozdělen do dvou tematických roků – Ochrana klimatu a voda (05/09-04/10) a Stromy (05/10-03/11). Řada akcí (semináře, exkurse...) bude takto tematicky laděna. Všechny akce realizované v rámci projektu budou průběžně uváděny v Kalendáři akcí.

 

Další informace o projektu: Ing. Lenka Smržová (manažerka projektu), lenka.smrzova(zavináč)krasec.cz

 

Projekt je ke stažení v části pro členy Krasce.

 

Partneři projektu:

Calla – Sdružení pro záchranu prostředí (České Budějovice) 

CEGV  Cassiopeia ZČ HB FOREST (České Budějovice)

Český nadační fond pro vydru (Třeboň)

Rosa o.p.s. (České Budějovice)


Dále na projektu spolupracují:

DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie (České Budějovice)

Ekocentrum - Elektrárna královského města Písku, o.p.s. (Písek)

Ekologický právní servis (Tábor)

Ekowatt (České Budějovice)

Florianus – Přírodní zahrada (Jindřichův Hradec)

Jihočeské matky (České Budějovice)

O.s. VESPOLEK (Jindřichův Hradec)

Ochrana fauny ČR o.s. (Tábor)

Regio Písek, o.p.s. (Písek)

Slavonická renesanční o.p.s. (Slavonice)

Vyhlídka - společnost na podporu centra ekologické výchovy Dřípatka, o.s. (Prachatice)

ZO ČSOP Šípek (Český Krumlov)

ZO ČSOP Šumava (Vimperk)

 

Letáček o projektu ke stažení zde.