Propagace


Logo KRASEC - černobílé: download  (129,5 KB)

 

Logo KRASEC - barevné: download  (485.6 KB)
(vyberte "Uložit jako", logo je ve CMYK formátu, který se v prohlížeči nezobrazí)

 

Manuál logotypu KRASEC: download  (60.3 KB)

 

 

Nabízíme Vám ke vzájemné propagaci výměnou banner Jihočeské sítě ekologických poraden KRASEC a umístění banneru Vašeho. Ku dohodě nás kontaktujte na krasec@krasec.cz.

Ukázka banneru:Kód pro vložení banneru do Vaší stránky:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
 codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
 width="468" height="60" id="krasec" align="middle" name="krasec">
 
 <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
 <param name="movie" value="http://www.krasec.cz/images/krasec.swf" />
 <param name="quality" value="high" />
 <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
 
 <embed src="http://www.krasec.cz/images/krasec.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff"
  width="468" height="60" name="krasec" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain"
  type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
  
</object>